• slide_Ambulancia Trenčín
  Veterinárna
  Klinika Trenčín
  +421 948 349 814
 • slide_Parkovanie vo dvore
  Pohotovosť
  Nonstop 24 hodín denne
  +421 948 349 814
 • slide_Ambulancia Trenčín
  Moderné vybavenie
  Operačné zákroky
  +421 948 349 814
 • slide_
  Bezbariérový prístup
  Parkovanie vo dvore
  +421 948 349 814

MVDr.Ivona Orgoníková

Veterinárny lekár so zameraním na :interná medicína, zobrazovacia diagnostika, laboratórna diagnostika,anestézia, fyzioterapia a rehabilitácia 

 

PRACOVNÉ POZÍCIE

 

07/2012 –                                          Veterinárna klinika BB VET, Na Úbočí 5,

                                                         Banská Bystrica, pozícia veterinárny lekár

2/2016-                                              Veterinárna klinka EL-PA, Trenčín 

 

PRIEBEH VZDELANIA:

09/2006 – 6/2012                             Fakulta veterinárneho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej univerzity, Brno

                                                         Zameranie: všeobecné veterinárne lekárstvo

2002 - 2006                                      Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

DOPLNKOVÉ VZDELANIE:

9/2014                                              Banská Bystrica – seminár „Odborný dermatologický seminár - Multirezistentné kožné infekcie (vrátane otitíd) u psov.“ a „Ako manažovať otitídy u psov.“ (Dr. Giovanni Ghibaudo)

                                                         „Inovatívne používanie prípravkov na uši.“ (MVDr. Katarína Jiříkovská)

6/2014                                              Banská Bystrica – seminár „Časté endokrinologické ochorenia v klinickej praxi psov a mačiek.“ (Sabrina Shibly DVM, Dipl. ECVIM-CA; MVDr. Lucia Panáková, Dip ECVD)

5/2014                                              Jasná – odborný seminár „Cytológia v praxi II.“ (MVDr. David Hanzlíček, DVM)

4/2014                                              Senec – odborný seminár a workshop „Klinická patológia.“ (prof. Dr. Erik Teske, PhD, DVM)

                                                         Senec – poster „Makrotrombocytopénia u Kavalier King Charles španiela- kazuistika.“ (Maňko R., Maňková Z., Orgoníková I.,)

                                                         Banská Bystrica – odborný seminár a workshop „Alergický psí pacient.“ (Marcel Kovalík DVM, PhD, Dip ECVD, MRCVS) a „Zmeny v prístupe ku klientom vyvolané tlakmi na trhu v konkurenčnom prostredí.“ (JUDr. Imrich Habánik)

11/2013                                            Nitra – poster „Megaesophagus u malého bradáča.“ (Maňko R., Maňková Z., Orgoníková I.,)

7/2013                                              UVM Viedeň – „ Conference in Veterinary Dermatology for Young Vets and Students. “ (Craig E. Griffin, DVM, DACV; MVDr. Lucia Panáková, DipECVD; MVDr. Jan Rybníček DipECVD)

6/2013                                              Donovaly – seminár „Cytológia v praxi. “ (MVDr. David Hanzlíček, DVM)

5/2013                                              Banská Bystrica – seminár „Jarný seminár dermatológie a klinickej diagnostiky.“ (MVDr. Lucia Panáková, Dip. ECVD)

4/2013                                              Hradec Králové – seminár „Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky a terapie.“ (Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dip ECZM)

                                                         Senec – poster „Dva prípady diafragmatickej hernie u mačiek - kazuistika. “ (Maňko R., Maňková Z., Orgoníková I.,)

12/2012                                            Nitra - workshop „Ochorenia exotických zvierat vo veterinárnej praxi.“ (MVDr. Ladislav Molnár, PhD.)

12/2011                                            VFU Brno - odborný seminár „Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnení.“

                                                         (Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA)

5/2011                                              VFU Brno - odborný seminár „Novinky a mini-invazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat.“

                                                         (Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD, Dipl.ACVS)

4/2011                                              VFU Brno - odborný kurz a zloženie skúšky „Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz.“

9/2010                                              Freie Universität Berlin - kurz osteosyntézy „14. Berliner AO - Kleintier Osteosythese Worshop für Studenten.“

                                                         (Univ. - Prof. Dr. Leo Brunnberg)